Hàm Vlookup trong kế toán

Hàm Vlookup trong kế toán

Hàm Vlookup trong kế toán là một hàm trong Excel thường được sử dụng trong kế toán nói riêng và được dùng phổ biến nhất khi thực hiện các công việc… Read more »

Hàm Vlookup tìm tên

Hàm Vlookup tìm tên

Các bạn đang áp dùng hàm Vlookup  trong giải quyết bài tập Exel nhưng bạn đã thực sự nắm và hiểu rõ hàm này là như thế nào hay chưa? Đã… Read more »

Hàm Vlookup và Hlookup là gì

Hàm Vlookup và Hlookup là gì?

Hàm Vlookup và Hlookup là gì? Hai hàm này thường xuyên được kết hợp với nhau trong Excel. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hàm thì có nhiều người… Read more »

Hàm Vlookup ngược

Hàm Vlookup ngược

Bạn gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm các dữ liệu ở cột phía bên phải khi áp dụng hàm Vlookup.  sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng… Read more »

Hàm Vlookup nâng cao

Hàm Vlookup nâng cao

Trong bài viết này chúng ta sẽ khám phá hàm Vlookup nâng cao và cách dùng nó để mang lại hiểu quả nhất rong Excel. Chúng tôi hy vọng các… Read more »