Kết hợp 2 hàm Vlookup

Kết hợp 2 hàm Vlookup

Với một số lượng dữ liệu rất nhiều cần phải được xử lý, nếu như chúng ta chỉ áp dụng có duy nhất một hàm Vlookup thì sẽ rấ chậm… Read more »

Hàm Vlookup trong kế toán

Hàm Vlookup trong kế toán

Hàm Vlookup trong kế toán là một hàm trong Excel thường được sử dụng trong kế toán nói riêng và được dùng phổ biến nhất khi thực hiện các công việc… Read more »

Hàm Vlookup tìm tên

Hàm Vlookup tìm tên

Các bạn đang áp dùng hàm Vlookup  trong giải quyết bài tập Exel nhưng bạn đã thực sự nắm và hiểu rõ hàm này là như thế nào hay chưa? Đã… Read more »