Ngành Luật hành chính là gì? Ngành Luật hành chính ra làm gì?

      Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Luật hành chính là gì? Ngành Luật hành chính ra làm gì?

Là ngành học được đánh giá cao, Luật hành chính là ngành học được nhiều bạn trẻ chọn lựa, Vậy ngành Luật hành chính là gì? Ngành Luật hành chính ra làm gì? Hãy tham khảo thông tin chia sẻ qua bài viết dưới đây.

1. Ngành Luật hành chính là gì?

Luật hành chính là ngành luật điều chỉnh những hoạt động hành chính nhà nước, cụ thể là điều chỉnh những quan hệ của xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước.

Do đặc trưng của mối quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh có sự tham gia của một bên chủ thể là những cơ quan hành chính nhà nước. Ngành này khác với một số ngành luật khác như Luật kinh doanh, Luật thương mại…

Ngành Luật hành chính là gì? Ngành Luật hành chính ra làm gì?

Luật hành chính được sử dụng để quản lý hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Hiểu một cách đơn giản, luật hành chính là bộ phận luật pháp quản lý hoạt động của các cơ quan hành  chính của chính quyền. Luật hành chính có vai trò đưa ra những chuẩn mực để có thể dựa vào đó làm quy chuẩn để tổ chức và quản lý các cơ quan hành chính.

***Có thể bạn quan tâm:

>> Hành chính nhân sự là gì? Hành chính nhân sự làm gì?

2. Ngành Luật hành chính học những gì?

Theo chia sẻ của bộ phận Tư vấn tuyển sinh, sinh viên theo học ngành Luật hành chính sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, những vấn đề cơ bản trong hoạt động Quản lý hành chính nhà nước như: quản lý đất đai, quản lý nguồn nhân lực, pháp luật về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

 Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề tố tụng hành chính, biện pháp kiểm tra,giám sát những hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được học tập kỹ năng giao tiếp hành chính, soạn thảo văn bản hành chính.

Một số môn học chính của ngành như:

  • Luật hành chính 1

Đây là ngành Luật độc lập có phạm vi nghiên cứu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội về phương diện quản lí nhà nước. Nội dung môn học cung cấp khái niệm chung và chủ thể quản lý hành chính nhà nước.

  • Luật hành chính 2

Nội dung môn học chủ yếu nghiên cứu về phương thức quản lý cũng như những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, trong đó có nghiên cứu các vấn đề cải cách hành chính.

  • Luật hành chính 3

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận chuyên sâu về quản lý nhà nước như mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan nhà nước khác.

  • Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính

Nội dung môn học trang bị kiến thức cơ bản khiếu nại hành chính, quyền và nghĩa vụ của các bên khi giải quyết khiếu nại. Đồng thời nghiên cứu về hoạt động xét xử của tòa hành chính. Người học sẽ nắm được kiến thức về trình tự giải quyết khiếu nại, diễn biến phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và thủ tục xem xét bản án đã có hiệu lực pháp luật.

  • Luật hành chính đô thị

Sinh viên sẽ được nghiên cứu một cách có hệ thống về những vấn đề pháp lý nổi bật ở Việt Nam là quy hoạch xây dựng, thu hồi đất để thực hiện quy hoạch cũng như xây dựng các công trình…

3. Học ngành Luật hành chính ra làm gì?

Ngành Luật hành chính là gì? Ngành Luật hành chính ra làm gì?

Học Luật hành chính, bạn có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Cơ hội việc làm ngành Luật hành chính là vấn đề nhiều người quan tâm. Những cử nhân tốt nghiệp ngành Luật hành chính sẽ có đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để làm công chức, viên chức nhà nước trong những cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc ở tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hay những tổ chức chính trị xã hội . Cụ thể là:

  • Công chức thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, Phòng và  những vị trí tương đương
  • Công chức, Chấp hành viên thuộc Cơ quan thi hành án dân sự hay Công chức, Kiểm sát viên Viện kiểm sát…
  • Thư ký, Thẩm phán toàn án hay Luật sư, Công chứng viên..
  • Công chức thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội hay chuyên viên pháp luật trong những doanh nghiệp…

Với những chia sẻ trên, bài viết hi vọng đã đem đến thông tin hữu ích, giúp bạn tìm hiểu luật hành chính là gì cũng như nội dung kiến thức và cơ hội việc làm của ngành.

>>> Xem ngay thông tin tuyển sinh hệ Cao học tại Đắk Nông.

4 (80%) 1 vote