Công thức và các ví dụ hàm xếp hạng trong Excel

      Chức năng bình luận bị tắt ở Công thức và các ví dụ hàm xếp hạng trong Excel

Hàm RANK là một trong những hàm cơ bản của Excel được dùng để xếp hạng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm xếp hạng trong Excel một cách chi tiết và cụ thể nhất.

Hàm xếp hạng trong Excel là hàm gì?

Hàm xếp hạng trong Excel là hàm RANK và được dùng để xếp hạng dữ liệu theo thứ tự từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

Nhờ có hàm RANK, công việc của dân công sở, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc với bản tính hay những con số, sẽ tiết kiệm được kha khá khoảng thời gian quý báu của mình.

Người ta cũng tìm thấy những điểm tương đồng về mặt chức năng giữa hàm RANK và công cụ Sort nhưng chắc chắn là sẽ hoạt động hiệu quả cũng như tối ưu hơn.

Vậy ở trong trường hợp nào, chúng ta cần đến sự hữu dụng của hàm RANK?

  • Thứ nhất, khi dữ liệu cần được xếp hạng theo thứ tự từ cao đến thấp.
  • Thứ hai, khi dữ liệu cần được xếp hạng theo thứ tự từ thấp đến cao.

Đối với những bảng dữ liệu có từ 2 giá trị trở lên giống nhau thì làm sao?

Trường hợp này những tưởng sẽ làm khó hàm xếp hạng trong Excel nhưng thật ra lại vô cùng đơn giản. Hàm RANK sẽ cho chúng đồng hạng. Ví dụ trong bảng giá trị có số 20 xuất hiện 2 lần, vậy số 20 thứ 2 sẽ đồng hạng với số 20 thứ nhất.

Công thức hàm RANK

Bạn có một danh sách các chữ số, và bạn muốn kiểm tra một số nào đó có thứ hạng bao nhiêu trong danh sách này thì hàm RANK sẽ giải quyết giúp bạn.

=RANK(Number, Ref, Order)

Trong đó:

  • Number: Số mà bạn muốn tìm thứ hạng.
  • Ref: Một mảng hoặc tham chiếu đến danh sách các số.
  • Order: Cách xếp hạng (0 hoặc 1)

Order = 0: xếp hạng theo thứ tự giảm dần, Order = 1: xếp hàng theo thứ tự tăng dần.

Các ví dụ hàm RANK

Ví dụ bạn có dãy số gồm 8 số (từ B3 đến B10) như hình dưới và bạn muốn tìm thứ tự của số 9 (B3) trong dãy số này.

Tại ô C3, bạn sử dụng công thức =RANK(B3,B3:B10,0). Kết quả trả về là 2, tức là số 9 đứng thứ 2 nếu xếp theo thứ tự giảm dần.

Vi-du-ham-xep-hang-trong-Excel

Ví dụ hàm xếp hạng trong Excel

Xem thêm: Cách sử dụng hàm bình phương trong excel

Nếu tại Order chúng ta chọn 1 thì kết quả trả về là 7, tức là số 9 đứng thứ 7 nếu xếp theo thứ tự tăng dần.

Cach-su-dung-ham-RANK

Cách sử dụng hàm RANK

Xem thêm: Hàm excel chuyển số thành chữ

Trên đây, bài viết đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm xếp hạng trong Excel, hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc với Excel. Chúc các bạn thành công.

Rate this post