Hàm Vlookup tìm tên

      Chức năng bình luận bị tắt ở Hàm Vlookup tìm tên

Các bạn đang áp dùng hàm Vlookup  trong giải quyết bài tập Exel nhưng bạn đã thực sự nắm và hiểu rõ hàm này là như thế nào hay chưa? Đã biết biết vận dụng hàm Vlookup tìm tên như thế nào cho hiệu quả?

Mô tả khái quát về hàm Vlookup tìm tên trong Excel

Vlookup một dạng được người dùng thường xuyên vận dạng, và là một hàm tham chiếu trong excel với công dụng tra cứu dữ liệu từ các bảng chứa dữ liệu. Hàm này bắt chước các hành vi tra cứu cũng như tìm kiến rất thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ:

– Bạn đi ăn ở một nhà hàng, khi xem một trong những món ăn đó còn gọi là lookup_value, còn một thực đơn chính làtable_array, sang cột tính tiền đó là col_index_num.

– Bạn đến trường học, xem mã số sinh viên hoặc tên – lookup_value, bảng điểm chính là table_array, cột điểm là col_index_num.

– Bạn đi mua sắm ở siêu thị, hóa đơn thanh toán hoặc xem số tiền bạn mua là lookup_value, bảng qua tặng dành cho quý khách hàng là table_array, rồi xem mình được tặng quà gì chính là col_index_num.

Hàm Vlookup tìm tên

Hàm Vlookup tìm tên

Cách dùng hàm Vlookup tìm tên

Khi các bạn dùng hàm Vlookuptìm tên ở cột thứ nhất từ phía bên trái của một bảng dữ liệu bất kỳ nào đó. Nếu như thấy trả về giá trị ở cùng một dòng với các giá trị tìm thấy trên cột mà các bạn đã chỉ định.

Thông thường hàm Vlookup được dùng để điền các thông tin vào bảng dữ liệu được truy xuất từ bảng phụ. Nó sẽ trả về cho bạn một giá trị của một ô mà nằm trên một cột nào đó nếu như nó thỏa mãn với điều kiện tìm kiếm.

Các lỗi thường gặp phải và cách giải quyết khi dùng hàm Vlookup trong Excel

Khi dùng hàm tham chiếu Vlookup trong Excel, các bạn sẽ dễ gặp phải những lỗi dưới đây:

– Trả về giá trị sai: Nếu range_lookup là TRUE hoặc bỏ trống, cột thứ nhất cần phải được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cai hay số. Nếu như cột thứ nhất không được sắp xếp, thì chắc chắn rằng giá trị trả về có thể là giá trị mà các bạn không mong đợi. Hoặc các bạn sẽ dùng FALSE cho giá trị tương ứng chính xác nhất hoặc là sắp xếp cột thứ nhất theo thứ tự.

Hàm Vlookup tìm tên

Hàm Vlookup tìm tên

– Lỗi #N/A trong ô: Nếu như range_lookup là TRUE, mà giá trị trong lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất nằm ở trong cột thứ nhất của table_array => giá trị lỗi #N/A.Còn nếu range_lookup là FALSE, thì chúng ta sẽ nhận giá trị trả về lỗi #N/A chỉ báo là không thể tìm thấy số chính xác.

– Lỗi #REF! trong ô: col_index_num lớn hơn số cột ở trong table-array, nhận  giá trị lỗi #REF!

– Lỗi #VALUE! trong ô: Nếu như table_array nhỏ hơn một sẽ nhận lỗi #VALUE!

– #NAME? Trong ô: Nếu giá trị lỗi #NAME? Tức là là công thức thiếu dấu ngoắc kép. Để tìm tên của một thứ gì đó, hãy bảo đảm rằng bạn đã dùng dấu ngoặc kép xung quành tên trong công thức. Vi dụ hãy nhập tên là “Hoang”trong công thứ như sau: =VLOOKUP(“Hoang”,C2:E7,2,FALSE).

Một số cách dùng hàm Vlookup hữu ích

Không lưu trữ giá trị ngày hoặc là chữ số dưới dạng văn bản:  Khi tìm kiếm các giá trị ngày hoặc chữ số các bạn phải bảo đảm dữ liệu nằm trong cột thứ nhất của table_array không được lưu trữ ở dạng các giá trị văn bản. Bởi trong trường hợp này, hàm Vlookup sẽ không trả về kết quả như mong đợi.

Hãy sắp xếp cột thứ nhất của table_array trước khi sử dụng hàm Vlookup khi range_lookup giá trị TRUE.

Nếu như dùng  lookup_value là văn bản, range_lookup là FALSE  các bạn có thể sử dụng ký tự đại diện dấu sao (*) — và — dấu chấm hỏi (?) trong lookup_value.

Khi dùng hàm Vlookup tìm tên trong cột thứ nhất, hãy đảm bảo chắc chắn rằng dữ liệu trong cột thứ nhất không chứa khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối, sử dụng không thống nhất về dấu ngoặc thẳng và cong hay ký tự không được in ra. Khi đó hàm Vlookup không trả về giá trị như mong muốn.Để nhận được kết quả chính xác nhất hãy thử sử dụng hàm CLEAN để loại bỏ khoảng trắng của các ô trong bảng.

Hy vọng với cách dùng và một số lưu ý ở trên sẽ giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc sử dụng hàm Vlookup tìm tên.

Rate this post