Hàm INT trong Excel – Những thông tin chi tiết cần nắm

      Chức năng bình luận bị tắt ở Hàm INT trong Excel – Những thông tin chi tiết cần nắm

Hàm INT trong Excel là một trong những công thức tính toán hỗ trợ các thao tác văn phòng trở nên đơn giản và dễ thực hiện hơn. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về hàm này trong Excel qua bài viết sau đây nhé.

1. Hàm INT trong Excel là gì?

Bạn có biết hàm INT trong Excel có nghĩa là gì chưa?

Bạn có biết hàm INT trong Excel có nghĩa là gì chưa?

Hàm INT trong Excel thực hiện chức năng của một hàm làm tròn số thập phân tới số nguyên gần nhất. Đây là hàm thuộc nhóm công thức lượng giác và toán học. Theo đó, hàm INT lấy phần nguyên của giá trị thập phân dương hay làm tròn tới số nguyên gần nhất ngay trước dấu thập phân trong trường hợp đây là số thập phân âm.

Tham khảo ngay: Tìm hiểu ngay thông tin và cách sử dụng của hàm Vlookup nhiều điều kiện phổ biến trong Excel hiện nay.

2. Những ưu điểm của hàm INT là gì?

Hàm INT thường được sử dụng để xử lý kết quả của phép toàn nhân chia khi có xuất hiện số dư trong Excel. Do đó, hàm INT thường được ứng dụng để xử lý gọn hơn với những kết quả dài và phải làm tròn tới số nguyên gần nhất. Một khi bạn đã hiểu rõ và sử dụng được thành thạo hàm số này trong Excel sẽ giúp công việc tính toán văn phòng trên phần mềm này chính xác và đỡ mất công sức hơn rất nhiều.

Hàm INT thường được ứng dụng để làm gọn hơn các kết quả dài đến số nguyên gần nhất

Hàm INT thường được ứng dụng để làm gọn hơn các kết quả dài đến số nguyên gần nhất

3. Cú pháp của hàm INT và cách sử dụng

Cú pháp hàm INT: =INT(number)

Trong đó:

  • Number là đối số bắt buộc, đây là số thực mà người dùng phải làm tròn xuống một số nguyên hay phép toán chia có số dư.

Lưu ý

  • Nếu number < 0 hàm INT làm tròn số xuống, ngày càng xa số 0;
  • Nếu number > 0 hàm INT làm tròn số xuống, ngày càng gần số 0.

4. Hướng dẫn các bước lấy phần nguyên với hàm INT

Hàm INT giúp các tác vụ văn phòng trở nên đơn giản hơn và giúp làm tròn phần dư nhanh chóng

Để thực hiện tác vụ văn phòng khi làm việc với phần mềm Excel, bạn thực hiện các bước lấy hàm nguyên INT như sau:

Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong bảng tính Excel.

Bước 2: Nhập công thức lấy phần nguyên = INT (Số cần tách) rồi nhấn Enter.

Trong đó:

  • INT: là hàm tách phần nguyên.
  • Số cấn tách: là số cần thực hiện hoặc giá trị của một ô nào đó.

Bước 3: Kéo chuột xuống dưới để thực hiện với những con số khác.

5. Ví dụ về hàm lấy phần nguyên INT

Bạn có thể tham khảo một số ví dụ lấy phần nguyên khi sử dụng hàm INT như sau:

Tính toán phép chia đơn giản có số dư

Ví dụ: Bạn đang cần thực hiện phép chia ô C6 cho C7 với số liệu sau:

  • C6 = 9
  • C7 = 7

→ Công thức nhập là: =INT(C6/C7)

Kết quả chưa làm tròn: C6/C7 = 1,286

Kết quả INT hiển thị: 1

Ví dụ 2: Ta cần tính toán phép chia của ô A2 chia cho A3 với dữ liệu:

  • C2 = -2
  • C3 = 3

→ Công thức nhập là: =INT(C2/C3)

Kết quả chưa làm tròn: -0.66666667

Kết quả INT hiển thị: -0.7

Tính toán nhiều phép dư trong một công thức

Đây là dạng toán phổ biến để xác định thời gian lưu trú của tại khách sạn, nhà nghỉ. Bài toán giúp bạn xử lý nhanh chóng hơn chỉ thông qua hàm INT trong Excel. 

Theo đó, 1 tuần gồm có 7 ngày như vậy số tuần được tính như sau: (Số ngày giữa khoảng thời gian Check-out trừ đi thời gian Check-in)/7 và chỉ lấy phần nguyên (tức là đủ 7 ngày).

→ Số tuần cần tính ở ô C2: =INT((B2-A2)/7)

Cách tính số ngày lưu trú tại khách sạn chỉ là một ứng dụng nhỏ của hàm INT vào thực tế. Bạn có thể áp dụng hàm số này để tính toán số ngày mượn sách của thư viện, số tiền mua bán hay nhiều công thức toán phức tạp nhưng cần phải làm tròn số. Nhờ hàm INT mà công việc tính toán trở nên đơn giản hơn rất nhiều trong phần mềm Microsoft Excel.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết nhất về hàm INT trong Excel nghĩa là gì đang được rất nhiều bạn đọc đang làm công việc văn phòng đặc biệt quan tâm hiện nay. Hy vọng với những thông tin được cung cấp trong bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ ứng dụng và cách sử dụng hàm INT để thực hiện các tác vụ văn phòng hiệu quả, nhanh chóng nhất.

Rate this post