Hàm Iferror trong excel là gì và cách sử dụng như thế nào?

      Chức năng bình luận bị tắt ở Hàm Iferror trong excel là gì và cách sử dụng như thế nào?

Hàm Iferror trong excel là gì và khi nào cần sử dụng đến hàm Iferror trong excel. Mời các bạn cùng tham khảo qua bài viết dưới đây để được giải đáp thắc mắc trên.

1. Cách sử dụng hàm iferror trong excel

Hàm IFERROR được dùng để xử lý các lỗi trong một công thức. IFERROR trả về một giá trị mà bạn chỉ định nếu công thức đánh giá một lỗi; Nếu không, nó trả về kết quả của công thức.

Cú pháp như sau:

=IFERROR(value, value_if_error)

Cú pháp hàm IFERROR có các đối số dưới đây:

Value: Bắt buộc. Đối số để kiểm tra xem có lỗi không.

Value_if_error: Bắt buộc. Giá trị để trả về nếu công thức đánh giá một lỗi. Các kiểu lỗi sau đây được đánh giá: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

Lưu ý rằng:

Nếu Value hoặc value_if_error là một ô trống, IFERROR sẽ xử lý nó dưới dạng một giá trị chuỗi trống (“”).

Nếu Value là một công thức mảng, IFERROR trả về một mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được xác định trong giá trị.

2. Ví dụ minh họa cụ thể cho hàm iferror trong excel

Ta có bảng báo cáo doanh số của 2 năm 2014 và 2015 như sau. Cột A là tên các loại mặt hàng, cột B là doanh số của năm 2014, cột C là báo cáo doanh số của năm 2015, cột D là so sánh kết quả doanh số của năm 2015 với 2014.

Ở đây ta có thể thấy là có những mặt hàng 2014 chưa được bán ra nên chưa có doanh số, hay còn gọi là doanh số bằng 0, ví dụ trong trường hợp này là Quýt.

hàm iferror trong excel

Cú pháp hàm iferror trong excel

Thông thường khi thực hiện công thức so sánh tại cột D và kéo xuống thì kết quả của D7 là #DIV/0! – đây chính là lỗi chia cho 0 nên lỗi không thể thực hiện được. Nhìn vào bảng tính ta thấy hình ảnh không được đẹp mắt cho lắm. Giải pháp lúc này là ta nên sử dụng hàm iferror trong excel.

Cú pháp như sau:

=IFERROR(value, value_if_error)

=IFERROR(C7/B7-1,””) kết quả cho ra sẽ là ô trống

hàm iferror là hàm gì

Hàm iferror là hàm gì? Ví dụ minh họa cụ thể

Tương tự một ví dụ khác:

Tính phần trăm doanh thu của tháng 3 so với doanh số cả năm

Tại cột B, có những hàng không có số liệu, số liệu bằng 0 hoặc số liệu bằng chữ. Chắc chắn khi thực hiện công thức =C5/B5 sẽ xảy ra lỗi.

hàm iferror

Ví dụ về hàm iferror trong excel

Lúc này thay vì sử dụng công thức thông thường là =C5/B5 thì bạn nên sử dụng công thức =IFERROR(C5/B5, “Phép tính lỗi”) để kết quả của bảng tính trở nên đẹp mắt hơn.

Tất cả các phép tính không thực hiện sẽ trả lại kết quả là “Phép tính lỗi” do bạn nhập trong Value_if_error.

hàm iferror

Hàm iferror là hàm gì?

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

3. Ưu và nhược điểm khi sử dụng hàm Iferror

Ưu điểm: Với mọi lỗi của giá trị trả về hàm này đều xử lý được hết.

Nhược điểm: đôi khi chúng ta chỉ muốn hàm excel xử lý những dạng lỗi cụ thể còn những lỗi khác sẽ trả về loại lỗi là gì.

4. Phạm vi áp dụng của hàm iferror trong excel?

Các phiên bản cao thường có nhiều cải tiến và sự hữu ích hơn so với các phiên bản cũ. Tương tự như vậy thì hàm iferror cũng có một số hạn chế.

Hàm iferror không sử dụng được cho excel 2003

Hàm iferror sử dụng được ở các phiên bản excel 2007 2010 2013

Trên đây là một số thông tin về cú pháp, cách sử dụng và ví dụ minh họa của hàm iferror trong excel. Chúc các bạn áp dụng thành công!

 

Rate this post